Nieuwsbrief KNSB

Nieuwtjes, partijen uit de schaakwereld die je graag wil delen

Nieuwsbrief KNSB

Berichtdoor kreeft58 » vr 13 aug 2010, 17:34

Nieuwsbrief augustus 2010 KNSB

Vorig jaar heeft de KNSB voor het eerst een nieuwsbrief gestuurd naar alle schaakverenigingen. Ook
aan het begin van het nieuwe seizoen ontvangen alle verenigingen en regionale bonden deze
nieuwsbrief. Het is de bedoeling om twee maal per seizoen een nieuwsbrief te sturen met voor
verenigingen en hun leden interessante onderwerpen. In deze nieuwsbrief komen de volgende
onderwerpen aan de orde:

•De opleidingen van de KNSB
•Promotiefilms voor op de verenigingswebsite
•Schaken op School met SpeelZ
•Servicepunten staan voor u klaar
•Internetschaak
•Voordelen van het KNSB-lidmaatschap

De opleidingen van de KNSB

De KNSB organiseert diverse opleidingen voor de leden van de verenigingen. Het zijn korte cursussen
die op compacte wijze veel informatie leveren. Deze opleidingen zijn specifiek ontwikkeld voor de
schaakwereld. Er zijn twee soorten opleidingen: de trainersopleidingen en de arbiteropleidingen.

Trainersopleidingen
De trainersopleidingen zijn bedoeld voor mensen die les geven aan de jeugd. Ze zijn onontbeerlijk
voor een vereniging met een jeugdafdeling. In het seizoen 2010-2011 worden cursussen aangeboden
op drie niveaus.

Schaaktrainer Stap 1, Schaaktrainer 2 en 3
Op 13 september wordt er een proefles in Eindhoven gehouden. In deze proefles wordt uitgelegd wat er
van onze cursisten verwacht wordt tijdens de Schaaktrainer1/2 cursus.
U kunt zich hiervoor bij het bondsbureau schriftelijk aanmelden. De cursus Schaaktrainer 2 zal 27
september van start gaan in Eindhoven.
De cursus Schaaktrainer 3 (lesgeven in de stappen 4 en 5) zal 30 september van start gaan in Utrecht.

Arbiteropleidingen
De arbiteropleidingen richten zich op de clubleden die actief zijn als organisator en wedstrijdleider.
Goede organisatoren zijn onmisbaar voor een vereniging. Vaak stelt de landelijke of regionale bond
de aanwezigheid van een gediplomeerde scheidsrechter verplicht. In het seizoen 2010-2011 worden
de volgende opleidingen aangeboden.

Scheidsrechter A, B en C, Indelingsdeskundige A en B, FIDE Seminar

In september zal in Amsterdam de cursus scheidsrechter A van start gaan, hiervoor zijn nog enkel
plaatsen beschikbaar. Tevens zal er in het najaar de cursus indelingsdeskundige A van start gaan,
hiervoor vragen wij nog naar cursisten, de cursusplaats zal Utrecht of in de buurt van Emmen zijn. In
het voorjaar van 2011 zullen wij van start gaan met de cursus Indelingsdeskundige B.
Op 6 en 13 oktober zal er een FIDE-seminar plaats vinden in Utrecht, deze is ten behoeve van het
behalen van de norm die nodig is voor het behalen van de FIDE-Arbiter-licentie. Het examen staat op
3 november.

De vereniging is koning

Voor alle cursussen geldt dat de KNSB zoveel mogelijk rekening houdt met de wensen van de
verenigingen en de regionale bonden. Daarom worden veel cursussen pas georganiseerd wanneer er
sprake is van een concrete vraag uit een bepaalde regio. Wanneer een of meer verenigingen
voldoende belangstellenden voor een opleiding bij elkaar weten te brengen lukt het bijna altijd om
een cursus van de grond te krijgen.
Uitgebreide informatie over alle opleidingen van de KNSB is te vinden op
http://www.schaakbond.nl/opleidingen. Hier staan de meest actuele gegevens en de data van de
cursussen. Het overzicht wordt regelmatig aangevuld. U kunt ook contact opnemen met het
Bondsbureau van de KNSB, tel. 023-5254025, e-mail: [email protected].

Promotiefilms voor op de verenigingswebsite

In opdracht van de KNSB zijn twee promotiefilms voor schaken gemaakt. De ene film gaat over
(top)jeugdschaak, de andere gaat over schaakverenigingen. De films staan op YouTube en kunnen
door verenigingen op hun website worden geplaatst.

Het filmpje over de topjeugd heeft Hans Böhm gemaakt in samenwerking met het bedrijf Boer &
Goeroe en met steun van Slim.nl. Het laat drie van de beste Nederlandse schakers van vijftien jaar
aan het woord: Lisa Schut, Anish Giri en Robin van Kampen. De drie vertellen over wat hen in het
schaken boeit en hoe het schaken hen over de hele wereld brengt. Behalve schaken beoefenen ze
ook andere sporten. Giri tafeltennist, Schut loopt hard en Van Kampen doet aan krachttraining en
fitness.

Het ander promotiefilmpje laat het verenigingsleven zien. Böhm maakte deze film samen met Peter
Doggers van Chessvibes. Aan de hand van de vereniging En Passant uit Bunschoten/Spakenburg
worden allerlei facetten van het schaken op de vereniging getoond, van serieus tot ontspannen.

Beide filmpjes duren ongeveer 3½ minuut en staan op YouTube. Ze kunnen door verenigingen vrij op
hun website worden gezet.
De verenigingsfilm is te zien via de link: http://www.schaakbond.nl/knsb/promotiefilms/club
De film over jeugd-en internetschaak is te zien via de link: http://www.schaakbond.nl/knsb/promotiefilms/jeugdschaak

Schaken op School met SpeelZ
Het SpeelZ project met complete leskisten voor Schaken op School gaat alweer haar vijfde seizoen in.
De SpeelZ leskisten bevatten alle benodigde lesmaterialen uit de bekende Stappenmethode om aan
een groep van tien kinderen schaaklessen te organiseren en dat voor maar € 125. De lesmaterialen
bestaan uit 10 lespakketjes met in ieder pakket een werkboekje voor in de klas en een CD rom met
2400 opgaven voor thuisgebruik. Daarnaast bevatten de leskisten gratis spelmaterialen die scholen in
bruikleen krijgen.
Veel verenigingen zijn nog niet bekend met deze materialen en dit concept, terwijl zij als eerste van
goede schaaklessen op scholen profiteren. De kant-en-klare leskisten kunnen verenigingen namelijk
kostbare lesuren besparen en zorgen tevens voor een natuurlijke selectie van talenten. Verenigingen
behoeven immers niet zelf hele klassen Stap 1 aan te leren. In de leskist zit tevens een verkorte
handleiding voor 8 lesjes speciaal vervaardigd voor de introductielessen op de basisschool.
Alle informatie over het SpeelZ project is te vinden op http://www.SpeelZ.org

Samenwerking SpeelZ en Raindropchess

Sinds vorig jaar is het nieuwe leuke schaakspelletje Raindropchess (RDC) verkrijgbaar in de winkels.
Het is gebreken dat dit spel bijzonder geschikt is voor beginnende leerlingen. Om die reden is een
setje van het spelletje toegevoegd aan de SpeelZ leskisten voor schaken op school. Ook schaakclubs
kunnen voordelig 8 RDC-sets tegelijk aanschaffen. Op de site van Raindropchess
(http://www.raindropchess.nl) vindt u nadere informatie daarover.

Servicepunten staan voor u klaar
1. Wist u dat uw servicepunt € 200 voor uw vereniging heeft klaarliggen? U behoeft daarvoor
slechts een schaakcursus voor beginnende volwassen schakers te organiseren. De belangrijkste
voorwaarde is dat 50% van de deelnemers uit niet-leden bestaat met een minimum van 8
deelnemers. Vraag uw servicepuntmedewerker om meer info.
2. Wist u dat de Stertrainingen (groepstrainingen voor de jeugd) ook open staan voor de kinderen
van uw vereniging? U kunt jaarlijks bij uw Servicepuntmedewerker nieuwe kandidaten opgeven
voor deze trainingen. Op de website vindt u welke niveaus en leeftijdscategorieën daarin worden
onderscheiden: http://www.schaakbond.nl/jeugd/talentontwikkeling
3. Wist u dat de Servicepuntmedewerker kan zorg dragen dat er kadercursussen voor trainers en
arbiters in uw stad worden georganiseerd?
4. Wist u dat de Servicepuntmedewerker workshops voor uw vereniging kan organiseren met
diverse onderwerpen naar keuze: Bv Internetschaak, ouders graag gezien, orde houden, opzetten
van een jeugdafdeling, organiseren van een training, sponsorwerving hoe doe je dat?
5. Wist u dat op de KNSB website onder servicepunten vele hulpartikelen voor de club gratis zijn te
downloaden? http://www.schaakbond.nl/knsb/servicepu ... partikelen

Clubcompetitie via internet

Deze competitie wordt gespeeld tussen viertallen van spelers die lid zijn van dezelfde
vereniging. Per team moeten minimaal vier en mogen maximaal tien spelers worden
opgegeven. Per ronde kan een team uit deze spelers worden gevormd.
In iedere ronde speelt een viertal vier partijen tegen een andere vereniging. Dat wil zeggen
dat iedere speler eenmaal tegen alle spelers van de tegenpartij uitkomt. Het speeltempo
bedraagt 3 minuten plus 3 seconden toegevoegde tijd per zet. Een volledige ronde duurt
ongeveer een uur.
Er worden voorronde poules van vier tot zes teams gevormd. Deze teams stromen in februari door
naar finalepoules. Gespeeld wordt in de periode 1 oktober 2010 – 30 juni 2011.
De speeldatum worden tussen de verenigingen afgesproken, er mogen ook meerdere ronden op één
dag afgesproken worden. De partijen kunnen op iedere plaats en ieder tijdstip worden gespeeld.
De ranglijst wordt bepaald op bordpunten en bij gelijk eindigen op matchpunten. Het
winnende team mag zich Internet Clubkampioen van Nederland noemen.
Zie ook: https://www.schaakbond.nl/internetschaak/clubcompetitie

Tweewekelijkse internettoernooien

Voor spelers die graag in toernooivorm willen spelen worden vanaf dit najaar
tweewekelijkse internettoernooien georganiseerd. Deze vinden plaats op zaterdagavond
vanaf 20.00 uur. Een toernooi telt negen ronden Zwitsers, het speeltempo bedraagt 3
minuten plus 3 seconden toegevoegde tijd per zet.
In ieder toernooi zijn KNSB Internetpunten te verdienen, van 400 punten voor de eerste
plaats tot 100 punten voor de achtste plaats. De behaalde punten worden omgezet in titels:
Kandidaat Internet Meester 5000 punten, Nationaal Internet Meester 15000 punten, Nationaal
Internet Meester met één ster 25000 punten, enzovoort.
De deelname aan beide activiteiten is gratis. Wel geldt dat de deelnemers KNSB internetlid
moeten zijn. Zie ook https://www.schaakbond.nl/internetschaak/toernooien

NK Internetschaak 2010

Het NK Internetschaak 2010 wordt in iets gewijzigde opzet van 8 t/m 14 november 2010 gespeeld.
Ieder KNSB internetlid kan meedoen. Alle informatie is te vinden via: htttp://www.schaakbond.nl/internetschaa ... k-internet

Wat doet de KNSB voor de verenigingen en haar leden?
In Schaakmagazine heeft al eens een opsomming gestaan van de voordelen van het lidmaatschap van
de KNSB. In deze nieuwsbrief brengen wij ze nogmaals onder uw aandacht.

De voordelen van het KNSB-lidmaatschap

Het bondsbureau en de servicepuntmedewerkers beschikken over uitgebreide kennis waar je als
vereniging gratis een beroep op kunt doen. Zij adviseren en bieden ondersteuning op allerlei gebied
zoals ledenwerving, het opzetten van een jeugdafdeling of clubtraining, huisvesting, het fuseren met
een andere vereniging, kadervorming, het maken van een beleidsplan voor de vereniging en nog veel
meer.
Ieder vereniging, respectievelijk elk lid van de vereniging kan deelnemen aan alle wedstrijden die door
of onder auspiciën van de KNSB worden georganiseerd. De KNSB organiseert talloze wedstrijden,
waaronder de clubcompetitie, NK’s in diverse categorieën en het Open NK. Ook coördineert de KNSB
de planning van evenementen via de wedstrijdkalender.
Schaakmagazine is het blad van de KNSB. Het bevat achtergrondverhalen, partijanalyses en informatie
over zaken die voor schaakliefhebbers interessant zijn. Ieder lid krijgt zes keer per jaar
Schaakmagazine gratis thuisbezorgd.
De KNSB onderhoudt de website http://www.schaakbond.nl, het centrale punt voor informatie en nieuws
over de schaaksport in Nederland.

De rating heeft een geweldige toegevoegde waarde voor iedere schaker van elk niveau. De rating geeft aan hoe je schaakprestaties zich verhouden tot die van andere schakers. Voor ieder lid wordt de KNSB-rating bijgehouden en voor jeugdleden t/m 16 jaar tevens een KNSB-jeugdrating. Voor spelers die op internationale toernooien actief zijn wordt ook de FIDE-rating bijgehouden.

Ieder lid kan extra voordelig lid worden van KNSB internetschaak, waarmee 24 uur per dag, 7 dagen
per week geschaakt kan worden tegen spelers van elk niveau over de hele wereld. Ook geeft het
lidmaatschap recht op deelname aan het NK en andere door de KNSB op internet georganiseerde
wedstrijden. Zie voor meer informatie http://www.internetschaak.nl.
Leden van de KNSB vallen automatisch onder de collectieve WA-verzekering die de KNSB heeft
afgesloten. Tegen een geringe vergoeding kunnen verenigingen ook hun materiaal verzekeren via de
collectieve materiaalverzekering.
Leden kunnen deelnemen aan diverse opleidingen onder andere voor jeugdleider, schaaktrainer en
arbiter.

De officiële leermethode van de KNSB, de stappenmethode, is in Nederland is ontwikkeld en staat internationaal hoog aangeschreven. Daarmee kun je snel en op een leuke manier leren schaken. Niet alleen schaakverenigingen gebruiken deze methode. De KNSB biedt ook scholen en buitenschoolse opvang de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier kinderen te leren schaken via SpeelZ. Zie voor meer informatie http://www.speelz.org.

De KNSB verzorgt trainingen voor topspelers bij de jeugd en de senioren. Dat varieert van regionale
groepstrainingen tot persoonlijke trainingsprogramma’s voor de absolute top.

De KNSB zendt spelers en teams uit naar belangrijke internationale wedstrijden, waaronder WK’s, EK’s
en de schaakolympiade.

De KNSB behartigt de belangen van schakers in Nederland op nationaal niveau in overleg met onder
andere NOC*NSF en collega-sportbonden. Ook vertegenwoordigt de KNSB de Nederlandse
schaaksport bij internationale organisaties waaronder wereldschaakbond FIDE en Europese
schaakbond ECU.

De KNSB promoot de schaaksport onder het motto ‘Schaken een meesterlijke sport’. Een sport die je
uitdaagt, een sport die grenzen doet vervagen, een sport waar je bij wilt horen.
Reacties

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor schaakverenigingen en hun leden. Wij zijn benieuwd naar uw
mening over de inhoud van deze nieuwsbrief. Mist u onderwerpen of heeft u opmerkingen over de
inhoud van de nieuwsbrief. Neem dan contact op met het bondsbureau van de KNSB: [email protected], tel: 023-5254025
kreeft58
BSV nestor
 
Berichten: 1729
Geregistreerd: vr 19 sep 2008, 20:20

Keer terug naar Schaaknieuws

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 3 gasten

cron