Voorzitter:  Ed de Beule, tel. 06-12085694, email: [email protected]

Secretaris:  Gary Dinsbach, Schoolweg 12 6871 DJ Renkum, tel. 06-39390215, email: [email protected]

Penningmeester: Martin Markering, tel. 06-23 12 11 95, email: [email protected]

Wedstrijdzaken intern: zie penningmeester

Wedstrijdzaken extern: zie penningmeester

Ledenadministratie: zie secretaris

Teamleider 1 (KNSB): E. de Beule tel. 06-51371141, email: [email protected]

Teamleider 1 (SOS): T. Bunt, tel 06-36207864, email: teunis.bunt @gmail.com

Teamleider 2 (SOS): zie penningmeester

Af-aanmelden interne: zie wedstrijdzaken intern en extern,

Clubgebouw: De Commanderij, Commandeursweg 44, 6721ZM Bennekom; tel.(0318) 41 82 28

KNSB-bekerteam: zie teamleider KNSB

Eerste team: zaterdag 12.00 uur

Senioren: elke maandag van 20.00 tot 24.00 uur, Grote zaal. (rookvrij)

Homepage : www.bennekomsesv.nl

E-mail: zie secretaris

Webmaster: zie penningmeester

Het lidmaatschap van de Bennekomse Schaakvereniging BSV loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Voor 2022-2023 bedraagt de contributie voor lid junioren (t/m 20 jaar per 1 augustus) € 45,00 en voor lid pupillen (t/m 12 jaar per 1 augustus) € 30,00 per kalenderjaar. Voor lid senior € 100,00 per kalenderjaar.  Mocht u in de loop van een kalenderjaar lid worden, dan wordt het contributiebedrag naar evenredigheid berekend. Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren aan de secretaris danwel de ledenadministrateur van de vereniging. Restitutie van contributie bij tussentijdse opzegging is niet mogelijk.