Start seizoen 2010-2011 op 30 augustus

Het zomerschaak floreert, maar loopt toch op zijn eind. Wekelijks zijn twaalf tot vijftien man present om een gewoon potje te schaken of een vluggercompetitie te spelen. Nog drie maandagen draait het zomerschaak en dan start het seizoen. Eerst met de ALV op 30 augustus (zie hieronder de agenda) en dan begint op maandag 6 september de nieuwe interne competitie. Inzet is vanaf 20.00 uur (aanwezig) het winterkampioenschap.

Het is de bedoeling om met vier teams deel te nemen aan de OSBO-competitie. Uiteraard het eerste team in de promotieklasse en het tweede team in de tweede klasse. Het derde team gaat uitkomen in de derde klasse en het vierde team in de vierde klasse. Aan de hand van de gegevens die binnen komen via de enquête en individuele schaakkracht, worden de teams samengesteld.

Onder het kopje wedstrijdkalender vindt u de nieuwe jaarkalender, zij het met een klein voorbehoud.

Hierbij nodig het bestuur de leden alvast uit voor de Algemene Ledenvergadering van BSV, te houden op maandag 30 augustus 2010 in De Commanderij te Bennekom; aanvang 20.00 uur. Alle stukken komen in de Ga-zette, die als alles goed gaat op maandag 9 augustus verschijnt..

De agenda is als volgt:

1. Opening

2. Verslag algemene ledenvergadering van 31 augustus 2009

3. Jaarverslag secretaris

4. Jaarverslag jeugdafdeling

5. Jaarverslag wedstrijdzaken

6. Financieel verslag 2009-2010

7. Verslag kascontrolecommissie

8. Benoeming kascommissie

9. Bestuursverkiezing/samenstelling

10. Voorstel interne competitie

11. Begroting 01 augustus 2010 tot en met 31 juli 2011

12. Toekomstplannen BSV

13. Rondvraag

14. Sluiting

Toelichting op agenda

Ad 2 t/m Ad 6 en Ad 11: De verslagen c.q. begroting treft u in deze Ga-zette van augustus 2010 aan.

Ad 9: Bestuurslid algemene en wedstrijdzaken Cock Struijk heeft aangegeven te willen stoppen. Dat geldt ook voor jeugdleider Jan Hooft.

Secretaris en wedstrijdcoördinator Rini Kreeft is per 1 september 2010 aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar. In de vacature jeugdleider is nog geen kandidaat gevonden.

Martien Smit is bereid gevonden de vacature wedstrijdzaken op zich te nemen. Het bestuur stelt voor Martien in die functie te benoemen.

Uiteraard kunnen bij het bestuur voor de vacatures tegenkandidaten worden ingediend. Dit dient schriftelijk te geschieden.

De eventuele kandidaturen dienen telkens te worden ondersteund door minimaal drie leden en vóór 25 augustus 2010 in het bezit te zijn van de secretaris.

Ad 10: De ideeën van het bestuur met betrekking tot de gang van zaken in de interne competities in het seizoen 2010-2011 treft u in de Ga-zette van 9 augustus 2010 aan.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Schaakprobleem
2700chess.com for more details and full list
Polls
Categorieen
Archives