Van het bestuur BSV Bennekom

Nieuwe privacywetgeving

Op 25 mei gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming in. Het bestuur, lees ook ledenadministrateur Rini Kreeft, heeft de consequenties van deze nieuwe wetgeving voor BSV Bennekom, samen met zusterclub ASV, in kaart gebracht.

Onderaan deze “Van het bestuur” staat alles op een rijtje. Het bestuur doet er al jaren alles aan om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Daar verandert de AVG niets aan.

Website

Mede in het kader van de AVG wordt de site beter beveiligd via bijvoorbeeld een SSL-certificaat.

Nieuwe privacywetgeving 

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Alle organisaties die met persoonsgegevens werken, hebben hiermee te maken. De AVG geeft u meer rechten en organisaties meer verantwoordelijkheid om zorgvuldig met uw (digitale) persoonsgegevens om te gaan en u daar goed over te informeren. Ook BSV Bennekom dient maatregelen te nemen in verband met deze nieuwe AVG.

Wat betekent dat voor u als lid?

Dat u het recht van inzage hebt in de opgeslagen persoonsgegevens en het recht om die gegevens te laten wijzigen en/of (deels) te verwijderen. Dat kunt u doen via onze ledenadministrateur, Rini Kreeft.

Maar het betekent ook, dat elk verenigingslid zich er mee akkoord dient te verklaren, dat zijn of haar gegevens in de administratie van BSV Bennekom worden of zijn opgenomen.

En wat betekent het voor BSV Bennekom?

Voor de vereniging BSV Bennekom betekent het dat ze tijdig de nodige maatregelen moet nemen ten aanzien van het omgaan met persoonsgegevens en aan moet kunnen tonen dat ze zich aan de wet houdt, de zogenaamde verantwoordingsplicht.

Concrete maatregelen die BSV Bennekom op basis van de AVG inmiddels heeft genomen zijn:

–      Het opstellen en publiceren van het privacyreglement van BSV Bennekom

–      Het zorgen voor toestemming van opname van persoonsgegevens in de administratie van ASV; het aanmeldingsformulier is hiertoe aangepast

–      Vastgesteld dat het privacyreglement van de KNSB en daaraan gekoppeld de OSBO afdoende is voor het uitwisselen van ledengegevens

–      Het opnemen van het privacyreglement op de site van BSV Bennekom

–      Leden zijn per mail geïnformeerd over de AVG en over het opnemen van de persoonsgegevens in de administratie van BSV Bennekom

Heeft u nog vragen: u kunt altijd bij het bestuur terecht en bij voorkeur via het mailadres [email protected]

 

 

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Sponsors
Schaakprobleem
2700chess.com for more details and full list
Polls
Categorieen
Archief