Archive for the ‘Bestuur’ Category

Kampioensteam BSV Bennekom in de bloemen gezet

In Denksportcentrum De Commanderij is maandagavond 13 april Het kampioensteam van BSV Bennekom deur voorzitter Noël Bovens in de bloemen Gezet. Op de foto Van links naar rechts: Auke Bonsma, Sake van der Schaaf, Dick Breher, Rini Kreeft, (teamcaptain en speler), Joop de Bruin, Martin Smit, Jaap van Donkelaar.

Rinus van der Molen houdt Hans Böhm in bedwang

Rinus van der Molen kon het schaken ook in de vakantie op Texel niet laten. Er was een simultaan en die werd gegeven door niemand anders dan Hans Böhm. En wat denk je, juist. ….  Rinus dwingt de meester remise af. Hij kreeg een pionnetje meer en dus koos Hans kennelijk eieren voor zijn geld!

 

Schakers BSV Bennekom starten seizoen 2014-2015

De schakers van BSV Bennekom zijn afgelopen maandag het nieuwe seizoen 2014-2015 gestart. In denksportcentrum De Commanderij werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. In de interne competitie worden maandag 1 september de eerste zetten gedaan.

Zie ook  artikel uit De Gelderlander Even klikken op de foto voor helderheid!

Read the rest of this entry »

BSV Bennekom op Vlegeldag

Vlegeldag 2013. BSV Bennekom was zoals gebruikelijk met een schaakkraam weer van de partij. Midden in het zonovergoten centrum bij het carillon, stonden de schaakattributen opgesteld. Borden, stukken, klokken en tien stoelen. Ze werden bemand door BSV-ers, maar vooral ook door belangstellenden.

Zie ook Ede Stad digitaal

Read the rest of this entry »

Noël Bovens voorzitter bij BSV Bennekom

Binnen het bestuur van de Bennekomse Schaakverenging BSV zijn wat wijzigingen opgetreden. Zo heeft afgelopen maandagavond tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering Jan Wouters de voorzittershamer overgedragen aan Noël Bovens, die tot dan wedstrijdzaken in zijn portefeuille had. Deze taak komt opnieuw in handen van Cock Struijk.

Zie ook sport Ede Stad digitaal en ook Ede Stad Jeugd

Read the rest of this entry »

Charlie Zwemstra overleden

Tijdens de wedstrijd Bennekom – PSVDoDo afgelopen zaterdag, kwam Teun Alting met een onthutsend bericht: Charlie Zwemstra is overleden. Charlie (12-12-1933) woonde jarenlang in Bennekom en was vrijwel even zo lang lid van de Bennekomse Schaakvereniging BSV.

Read the rest of this entry »

Danny Stemvers Wisseltrofee voor BSV Bennekom

Tijdens de Algemene Vergadering van de Oostelijke Schaakbond afgelopen woensdag in Apeldoorn, werd de afvaardiging van de Bennekomse Schaakvereniging BSV verrast. OSBO-voorzitter Alwin Pauptit maakte bekend dat de Danny Stemvers Wisseltrofee  dit keer naar BSV Bennekom gaat.  Zie ook Ede Stad: http://www.edestad.nl/lokaal/danny_stemvers_wisseltrofee_voor_bsv_bennekom_30201034.html

en ook  http://schaaksite.nl/page.php?al=danny-stemvers-wisseltrofee-voor-bsv-bennekom alsmede http://www.deweekkrant.nl/artikel/2012/november/08/danny_stemvers_wisseltrofee_voor_bsv

Read the rest of this entry »

BSV start nieuw seizoen

De Bennekomse Schaakvereniging BSV zet een punt achter het zomerschaak en start maandag 3 september met het nieuwe seizoen 2012-2013. Omstreeks 20.00 uur worden dan in denksportcentrum De Commanderij de klokken aangezet voor de eerste ronde van de interne competitie. Nieuwe leden zijn welkom.

Read the rest of this entry »

ALV van BSV op 27 augustus 2012

Aan de leden van de Bennekomse Schaakvereniging (BSV)

Hierbij nodig ik u uit voor een Algemene Ledenvergadering van BSV, te houden op maandag 27 augustus 2012 in De Commanderij te Bennekom; aanvang 20.00 uur.

Het is de bedoeling de vergadering uiterlijk 22.00 uur te beëindigen en dat clubkampioen Hotze Tette Hofstra vanaf daarna een simultaan verzorgt.

De agenda is als volgt:

1. Opening
2. Verslag algemene ledenvergadering van 29 augustus 2011
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag jeugdafdeling
5. Jaarverslag wedstrijdzaken
6. Financieel verslag 2011-2012
7. Verslag kascontrolecommissie
8. Benoeming kascommissie
9. Bestuursverkiezing/samenstelling
10. Voorstel interne competitie
11. Begroting 01 augustus 2012 tot en met 31 juli 2013
12. Toekomstplannen BSV
13. Rondvraag
14. Sluiting

Toelichting op agenda
Ad 2 t/m Ad 6 en Ad 11: De verslagen c.q. begroting treft u in de Ga-zette van 6 augustus 2012 aan.

Ad 9: Secretaris Rini Kreeft is aftredend, maar is herkiesbaar voor een nieuwe periode van twee jaar. Noël Bovens is herkiesbaar voor 1 jaar in huidige constructie met Hans Gillet als assistent. Er wordt nog steeds gezocht naar een kandidaat voor het jeugdleiderschap. Kandidaten mogen zich gerust melden bij het secretariaat of bij de voorzitter!
Uiteraard kunnen bij het bestuur voor de vacature tegenkandidaten worden ingediend. Dit dient schriftelijk te geschieden.
De eventuele kandidaturen dienen telkens te worden ondersteund door minimaal drie leden en vóór 25 augustus 2012 in het bezit te zijn van de secretaris.

Ad 10: De ideeën van het bestuur met betrekking tot de gang van zaken in de interne competities in het seizoen 2012-2013 treft u in de Ga-zette van 6 augustus 2012 aan.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,
Rini Kreeft, secretaris,
Van Broeckhuysenstraat 23,
6721 TC Bennekom

Forum werkt weer

Er is technisch weer gesleuteld. Helemaal oké lijkt het nog niet, maar in ieder geval werkt het forum weer!

Schaakprobleem
2700chess.com for more details and full list
Polls
Categorieen
Archives