Archive for the ‘Bestuur’ Category


 Powered by Max Banner Ads 

Danny Stemvers Wisseltrofee voor BSV Bennekom

Tijdens de Algemene Vergadering van de Oostelijke Schaakbond afgelopen woensdag in Apeldoorn, werd de afvaardiging van de Bennekomse Schaakvereniging BSV verrast. OSBO-voorzitter Alwin Pauptit maakte bekend dat de Danny Stemvers Wisseltrofee  dit keer naar BSV Bennekom gaat.  Zie ook Ede Stad: http://www.edestad.nl/lokaal/danny_stemvers_wisseltrofee_voor_bsv_bennekom_30201034.html

en ook  http://schaaksite.nl/page.php?al=danny-stemvers-wisseltrofee-voor-bsv-bennekom alsmede http://www.deweekkrant.nl/artikel/2012/november/08/danny_stemvers_wisseltrofee_voor_bsv

Read the rest of this entry »

BSV start nieuw seizoen

De Bennekomse Schaakvereniging BSV zet een punt achter het zomerschaak en start maandag 3 september met het nieuwe seizoen 2012-2013. Omstreeks 20.00 uur worden dan in denksportcentrum De Commanderij de klokken aangezet voor de eerste ronde van de interne competitie. Nieuwe leden zijn welkom.

Read the rest of this entry »

ALV van BSV op 27 augustus 2012

Aan de leden van de Bennekomse Schaakvereniging (BSV)

Hierbij nodig ik u uit voor een Algemene Ledenvergadering van BSV, te houden op maandag 27 augustus 2012 in De Commanderij te Bennekom; aanvang 20.00 uur.

Het is de bedoeling de vergadering uiterlijk 22.00 uur te beëindigen en dat clubkampioen Hotze Tette Hofstra vanaf daarna een simultaan verzorgt.

De agenda is als volgt:

1. Opening
2. Verslag algemene ledenvergadering van 29 augustus 2011
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag jeugdafdeling
5. Jaarverslag wedstrijdzaken
6. Financieel verslag 2011-2012
7. Verslag kascontrolecommissie
8. Benoeming kascommissie
9. Bestuursverkiezing/samenstelling
10. Voorstel interne competitie
11. Begroting 01 augustus 2012 tot en met 31 juli 2013
12. Toekomstplannen BSV
13. Rondvraag
14. Sluiting

Toelichting op agenda
Ad 2 t/m Ad 6 en Ad 11: De verslagen c.q. begroting treft u in de Ga-zette van 6 augustus 2012 aan.

Ad 9: Secretaris Rini Kreeft is aftredend, maar is herkiesbaar voor een nieuwe periode van twee jaar. Noël Bovens is herkiesbaar voor 1 jaar in huidige constructie met Hans Gillet als assistent. Er wordt nog steeds gezocht naar een kandidaat voor het jeugdleiderschap. Kandidaten mogen zich gerust melden bij het secretariaat of bij de voorzitter!
Uiteraard kunnen bij het bestuur voor de vacature tegenkandidaten worden ingediend. Dit dient schriftelijk te geschieden.
De eventuele kandidaturen dienen telkens te worden ondersteund door minimaal drie leden en vóór 25 augustus 2012 in het bezit te zijn van de secretaris.

Ad 10: De ideeën van het bestuur met betrekking tot de gang van zaken in de interne competities in het seizoen 2012-2013 treft u in de Ga-zette van 6 augustus 2012 aan.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,
Rini Kreeft, secretaris,
Van Broeckhuysenstraat 23,
6721 TC Bennekom

Forum werkt weer

Er is technisch weer gesleuteld. Helemaal oké lijkt het nog niet, maar in ieder geval werkt het forum weer!

Schakers Bennekom klaar voor nieuw seizoen

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering heeft de Bennekomse Schaakvereniging BSV maandag voorzitter Jan Wouters en penningmeester René Bakker voor twee jaar herbenoemd. Nieuw in het bestuur is Noël Bovens. Hij werd benoemd als opvolger van wedstrijdleider Martien Smit, die om persoonlijke redenen terug is getreden.

Read the rest of this entry »

Veel activiteiten bij Bennekomse Schaakvereniging


Internationaal meester Herman Grooten gaat in het seizoen 2010-2011 in drie sessies trachten de leden van de Bennekomse Schaakvereniging nog wat fijne kneepjes van het schaakspel bij te brengen. En de Eindhovenaar geeft die training niet alleen. Ook Jan Wouters staat weer ‘’voor de klas’’ bij BSV. De eerste teamspeler zal zeven keer een training verzorgen.  Zie ook www.edestad.nl

Read the rest of this entry »

Schaak mee met BSV!

Start seizoen 2010-2011 op 30 augustus

Het zomerschaak floreert, maar loopt toch op zijn eind. Wekelijks zijn twaalf tot vijftien man present om een gewoon potje te schaken of een vluggercompetitie te spelen. Nog drie maandagen draait het zomerschaak en dan start het seizoen. Eerst met de ALV op 30 augustus (zie hieronder de agenda) en dan begint op maandag 6 september de nieuwe interne competitie. Inzet is vanaf 20.00 uur (aanwezig) het winterkampioenschap.

Read the rest of this entry »

Oud-bestuurslid OSBO en KNSB Henk Wille overleden

Geschokt en verbijsterd zijn wij ook bij BSV door het feit dat woensdag 14 juli op 83-jarige leeftijd in zijn woonplaats Arnhem helaas Henk Wille is overleden. Hij was van 1961 tot 1976 bestuurslid van de OSBO. Ook was hij van 1961 tot 1989 KNSB-bestuurslid, waarvan de laatste 14 jaar voorzitter. Henk Wille was sinds 1958 lid van ASV. Zie ook http://www.schaakbond.nl en http://onk.schaakbond.nl.

Op de site van ASV staat een in memoriam http://www.asv-schaken.nl en verder http://www.mensenlinq.nl/mensenlinq/overlijdendg/site/advertentie/detail?pid=2757101.

Hieronder het In Memoriam uit de Arnhemse editie van De Gelderlander van zaterdag 16 juli 2010.

Read the rest of this entry »

Jo Decker plotseling overleden

Met grote schrik en ontsteltenis hebben wij zaterdagmorgen 10 april jl. bericht ontvangen dat ons lid en schaakvriend Jo Decker plotseling is overleden. Een hartstilstand maakte vrijdag een einde aan zijn leven. Jo is 63 jaar geworden.

Read the rest of this entry »

Schaakprobleem
2700chess.com for more details and full list
Polls
Categorieen
Archives